Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry

Yhdessä olemme enemmän!

Aisti on tammikuussa 2012 perustettu yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on autismikirjon ja ADHD-henkilöiden sekä heidän perheidensä edunvalvonta ja tukeminen eri tavoin. Toimintaamme kuuluu harrasteryhmät, tapahtumat, koulutukset ja monipuolinen vaikuttaminen. Aistin tavoitteena on paitsi lisätä autismikirjon ja ADHD:n näkyvyyttä, myös edistää ymmärrystä ja yhdenvertaisuutta sekä valvoa jäsentensä kaikinpuolisten etujen toteutumista. Vertaisryhmät ovat näkyvin osa Aistin toimintaa ja samalla myös meidän Aistilaisten ylpeys! Vertaistoiminta on monipuolistunut vuosien varrella ja nykyään Aistin vertaistoiminnan kävijämäärät ovatkin jopa valtakunnallisesti merkittävällä tasolla.

Aisti alueellisena vaikuttajana

Tavoitteiden saavuttamiseksi Aisti toimii Turun seudulla alueellisena vaikuttajana ja edunvalvojana. Paikallisesti Aisti on mukana useassa järjestökeskittymässä, kuten Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöihin, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöihin ja Turun seudun valikkoryhmään.

Yhdistyksenä olemme saaneet myös mahdollisuuden olla mukana monenlaisessa kehittämisessä niin valtakunnallisesti, kuin alueellisestikin. Merkittävimpänä edistysaskeleena Aisti yhdistys pitää Aistin hallituksesta tutun Riikka Kiilon valintaa Turun vammaisneuvostoon vuonna 2021 ensimmäisenä neurokirjon henkilöiden yhdenvertaisuuden edustajana. Hyvinvointialueiden suunnittelussa Aisti on vaikuttanut niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin palveluiden erilaisissa työryhmissä, tuoden neurokirjon ääntä kuuluviin myös esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Aisti ry, Autismiliitto ja ADHD-liitto

Vaikka Aisti on vakiinnuttanut asemansa alueellisena toimijana ja vaikuttajana, ei nykyisen mittaluokan toiminta olisi mahdollista ilman kattojärjestöjen tukea. Aisti yhdistys on niin sanottu kaksi-kantayhdistys, jolla tarkoitetaan kahteen eri liittoon kuuluvaa yhdistystä. Autismiliitto ja ADHD-liitto ovat molemmat valtakunnallisia vaikuttaja, joiden tehtävänä on lisätä tietoisuutta ja sitä kautta yhdenvertaisuutta neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä arjessa. Tämä tavoite pitää sisällään myös paikallisten toimijoiden tukemisen muun muassa koulutuksien, toiminta-avustuksien ja erilaisten toimintaa tukevien resurssien muodossa. Näissä liitoissa olennaista on se, että niiden jäseneksi voi liittyä vain yhdistyksen kautta. Kun haet Aistin jäsenyyttä, voit valita haluatko samalla liittyä mukaan joko ADHD- tai Autismiliiton toimintaan vai kenties molempiin.