Mistä apua?

Jokainen ihminen tarvitsee erilaista tukea ja apua läpi elämänsä. Tuen ja avun tarve korostuu elämän eri vaiheissa. Neurovähemmistöön kuuluvat henkilöt voivat tarvita erilaista apua ja tukea esimerkiksi asumisen ja kuntoutuksen kanssa. Osa heistä voi taas tarvita apua diagnosointiprosessin aloittamiseen tai jatkuvaa tukea tuon prosessin aikana. He voivat lisäksi kohdata yhdenvertaisuuteen liittyviä hankaluuksia.

Tuen ja avun saanti on pitkälti kiinni alueellisista toimintamalleista, valmiiksi tarjolla olevista palveluista ja siitä, kuinka kukin osaa asiansa esittää. On valitettava tosiasia, että lukuisien selvitysten mukaan neurovähemmistöön kuuluvat henkilöt ovat monessakin suhteessa palvelujärjestelmän väliinputoajia ja tuen tarvetta ei aina osata tunnistaa tai siihen ei osata vastata aidosti hyödyllisillä palveluilla. Tälle sivustolle on koottu lista eri tahoista, joista tukea ja apua voi lähteä tiedustelemaan. Hyvinvointialueuudistuksen takia mahdollisia muutoksia voi tulla.