Vertaisryhmän ohjaajaksi?

Oletko kiinnostunut vertaisryhmän ohjauksesta? Onko sinulla oma idea uudesta ryhmästä? Vai oletko ehkä pohtinut kouluttautumista ryhmäläisestä ohjaajaksi? 

Aistin vertaisryhmiä ohjaavat lähes poikkeuksetta vapaaehtoiset koulutetut vertaisryhmänohjaajat, jotka useimmiten toimivat yhdessä toisen ohjaajan kanssa. Siksi voimmekin puhua aidosti voimaannuttavasta yhteisöstä, jonka toiminnassa jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan itsensä näköisellä tavalla!

Mitä Aisti tarjoaa sinulle? 

 • Autismiliiton tai ADHD-liiton vertaisryhmäohjauksen peruskoulutuksen ja täydennyskoulutusta
 • Perehdytyksen Aistin arvoihin ja vertaisryhmätoimintaan
 • Tilan ryhmän kokoontumisille
 • Oman kotisivun, sähköpostin ja tukea ryhmän markkinointiin
 • Virkistys-/suunnittelupäivän kahdesti vuodessa
 • Pyydettäessä todistuksen vapaaehtoistyöstä

Kuka voi ryhtyä vertaisryhmänohjaajaksi?

 • Vertaisryhmänohjaaja on nimensä mukaisesti oltava käynnistämänsä toiminnan kohderyhmää, eli vertainen.
 • Ohjaajan elämäntilanteen ja voimavarojen tulee olla tasapainossa vertaistoiminnan ohjaamiseen nähden.
 • Vertaisryhmän ohjaajalta toivotaan sitoutumista Aisti ry:n arvoihin ja myönteistä asennetta erilaisia ihmisiä kohtaan.
 • Toiminnasta tiedottaminen edellyttää sitä, että ryhmän tapaamisajat ja tilavaraukset on tehty hyvissä ajoin kevät- tai syyskauden aluksi. Ohjaajan on siis tarpeen kyetä suunnittelemaan aikatauluja etukäteen.
 • Vertaisryhmän ohjaajan ei tarvitse suunnitella ryhmien aikataulua tai toimintaa yksin. Ohjaajilta odotetaan taitoa pyytää apua tarvittaessa.
 • Osaat tunnistaa omat voimavarasi ja huolehdit omasta jaksamisestasi!

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää: vertaistuki @ aistiyhdistys.fi (kirjoita osoite yhteen)