Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollon tehtävänä on auttaa vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä elämään hyvää arkea yhdenvertaisesti. Sosiaalipalveluita voidaan myöntää sosiaalihuoltolain tai erikoislakien, kuten vammaispalvelu-, kehitysvamma- ja esimerkiksi lastensuojelulain nojalla. Näitä palveluita voi olla henkilökohtainen apu, ammatillinen tukihenkilö, omaishoidontuki, lastenhoitoapu, kotipalvelu, tuettu asuminen, sosiaalinen kuntoutus tai pelkästään palveluohjaus- ja neuvonta. Sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan tilannetta yksilöllisesti ja myös perustelee mahdollisen myönteisen tai kielteisen päätöksen asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen vedoten. Sosiaalipalveluihin hakeutuessa kannattaa pyytää kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti tehtyä palvelutarpeen arviointia ja huolehtia siitä, että oma näkemys tulee kirjatuksi asiakirjoihin.