Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollon tehtävänä on auttaa vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä elämään hyvää arkea yhdenvertaisesti. Sosiaalipalveluita voidaan myöntää sosiaalihuoltolain tai erikoislakien, kuten vammaispalvelu-, kehitysvamma- ja esimerkiksi lastensuojelulain nojalla. Näitä palveluita voi olla henkilökohtainen apu, ammatillinen tukihenkilö, omaishoidontuki, lastenhoitoapu, kotipalvelu, tuettu asuminen, sosiaalinen kuntoutus tai pelkästään palveluohjaus- ja neuvonta. Sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan tilannetta yksilöllisesti ja myös perustelee mahdollisen myönteisen tai kielteisen päätöksen asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen vedoten. Sosiaalipalveluihin hakeutuessa kannattaa pyytää kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti tehtyä palvelutarpeen arviointia ja huolehtia siitä, että oma näkemys tulee kirjatuksi asiakirjoihin.

  • Lakitoimisto Kumpuvuori on erikoistunut vammaisoikeudellisiin kysymyksiin ja heidän sivuiltaan löytyy esimerkiksi sosiaalipalveluihin räätälöity hakemuskone, jonka avulla on helppoa kirjata hyvin perusteltu hakemus.
  • Kehitysvammaisten tukiliiton sosiaaliturvaoppaasta löytyy runsaasti tietoa myös neurokirjon henkilöiden palveluista ja etuuksista.
  • Eri hyvinvointialueen palvelualueilla on vaihtelevasti tällä hetkellä palveluita neurokirjon henkilöille. Esimerkiksi palvelualue 3 (Kaarina, Paimio, Sauvo) alueella neurokirjolla oleville lapsille ja nuorille voidaan mahdollistaa tukea sosiaalihuollon mukaisilla palveluilla, johon kuuluvat mm. sosiaalisen kuntoutuksen puitteissa nepsyosaaminen ja toimintaterapeutin lyhytaikainen tuki. Asiakkaan tilannetta lähdetään kartoittamaan palvelutarpeen arvioinnilla, jonka yhteydessä on mahdollista tarjota perheelle myös muita lapsiperheille suunnattuja sosiaalihuollon palveluita. Turun kaupungissa tukipolkuja voi lähteä selvittämään lasten kohdalla lastenneurologisen poliklinikan kautta ja aikuisten kohdalla mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä neuropsykiatrian erityistiimin kautta.
  • THL:n lastensuojelun käsikirja ja vammaispalveluiden käsikirja ovat toimivia ja kattavia tietopankkeja niin lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, kuin ammattilaisillekin. 
  • Valviran ja AVI:n sivuilta löytyy tietoa valvonnasta ja kantelusta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyen.