Koulutukset

Autismi- ja ADHD-tiedon lisääminen on olennainen osa meidän toimintaa Aisti ry:ssä. Tietoisuuden lisäämiseksi järjestämme säännöllisesti perustietokoulutuksia ja näiden peruskoulutuksien lisäksi toteutamme eri teemoihin syventyviä koulutuksia. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa ajankohtaisista koulutuksista.