Kysely ADHD- ja autisminkirjon ihmisten yksinäisyydestä

Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten ADHD- ja autisminkirjon ihmiset kokevat yksinäisyyttä. Yksinäisyystutkimus on vielä jäljessä erityisryhmien osalta, ja tämän kyselyn tarkoituksena on osaltaan tehdä näkyväksi ADHD- ja autismikirjon ihmisten kokemaa yksinäisyyttä. Kyselyn raportoinnissa tullaan pohtimaan sitä, kokevatko ADHD- ja autisminkirjon ihmiset enemmän yksinäisyyttä kuin valtaväestö, ja mahdollisia syitä ja ratkaisuja sille. Kyselyn toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Petri Levola osana opinnäytetyötään. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti ja yksittäisiä vastauksia ei julkaista. Kysely on tehty yhteistyössä Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n kanssa. Kyselyn tulokset julkaistaan myöhemmin tänä vuonna Aisti ry:n verkkosivuilla.

Voit vastata kyselyyn, jos sinulla on ADHD, autismi tai molemmat. Voit vastata myös, jos tutkimusprosessisi on vielä kesken. Voit vastata myös, jos sinulla on todettu ADD tai Asperger, kummatkin on sisällytetty nykyiseen ADHD- ja autisminkirjoon. Kysely on auki 18.4. – 8.5. välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 – 10 minuuttia.

Kyselyn pääsee täyttämään tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/aistikysely

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse petri.levola @ edu.turkuamk.fi tai info @ aistiyhdistys.fi (kirjoita osoite yhteen)