Pro gradu -tutkimuskysely autismikirjon korkeakouluopiskelijoille

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys välittää seuraavaa Pro gradu -tutkimuskutsua.

Hei autismikirjolla oleva korkeakouluopiskelija!

Olen Sara Hietala ja opiskelen kasvatustiedettä Turun yliopistossa. Teen pro gradu -tutkimusta aiheesta autististen korkeakouluopiskelijoiden uupumus ja sosiaalisten tekijöiden yhteys siihen. Jos olet autismikirjolla joko itsediagnosoitu tai virallisesti diagnosoitu sekä opiskelet korkeakoulussa, kutsun sinut mukaan osallistumaan tutkimukseen ja vastaamaan tämän tiedotteen lopussa olevaan kyselyyn. Korkeakouluksi luetaan tässä tutkimuksessa yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Voit vastata kyselyyn, vaikka et olisi itse kokenut uupumusta opintojesi aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella autismikirjon opiskelijoiden sosiaalista uupumusta korkeakoulussa, korkeakouluyhteisön roolia uupumuksen kokemuksessa, palautumista sekä tukimahdollisuuksia kuormittaviin sosiaalisiin tilanteisiin. Osallistumalla voit olla mukana lisäämässä tietoisuutta autismikirjon opiskelijoiden kohtaamista haasteista ja hyvinvoinnista. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-20 minuuttia ja se koostuu erilaisista monivalinnoista ja avoimista kysymyksistä. Vastaaminen tapahtuu täysin vapaaehtoisesti ja osallistumisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Vastaukset käsitellään anonyymisti eli yksittäistä osallistujaa ei voi tunnistaa vastausten perusteella. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti ja ne hävitetään tutkimusprosessin päätyttyä asianmukaisesti. Vastauksia kerätään 19.5. saakka. 

Kiitos paljon kaikille osallistujille!

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/4FEBD07DA6C3342D

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, voit olla yhteyksissä minuun tai graduohjaajaani:

Gradun tekijä

Sara Hietala

sara.e.hietala@utu.fi

KTL, Turun yliopisto

Graduohjaaja

Minna Kyttälä

minna.kyttala@utu.fi

KTL, Turun yliopisto