Nepsyopiskelijoiden vertaistukiryhmä

Nepsyopiskelijoiden avoin vertaistukiryhmä, eli Kirjopiskelijat on tarkoitettu kaikille korkeakouluopiskelijoille, jotka tunnistavat neuropsykiatrisia piirteitä (autismikirjo, ADHD, Tourette) itsessään (diagnoosia ei tarvita!) ja jotka ajattelevat, että ryhmän tuesta voisi olla apua ja iloa opintoihin ja vapaa-aikaan. Ryhmässä jutellaan viimeisimmistä omista opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä asioista ja ideoidaan yhdessä opiskelun sujumista helpottavia keinoja.

Missä ja milloin?

Voit tutustua ryhmän sääntöihin tästä: Nepsyopiskelijoiden vertaistukiryhmän säännöt

Ryhmän seuraavat tapaamiset (Aistin toimisto, Lounatuulet Yhteistötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku)

20.9.2022 klo 17.00 – 19.00 (PERUTTU SAIRASTUMISEN VUOKSI)

Seuraava tapaaminen ilmoitetaan myöhemmin!

Jatkuu mahdollisesti kolmen viikon välein.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Ryhmää ohjaavat opiskelijat Roosa Virta ja Sanna Tomukorpi. Lisätiedot: info @ aistiyhdistys.fi (kirjoita osoite yhteen)

Ryhmällä on oma Discord-kanava. Lähetä sähköpostia saadaksesi kutsun ryhmään.

HUOM! Lue Covid-tiedote alta!

Jokaisen osallistujan tulee tiedostaa, että vertaistuki-iltaan osallistumiseen liittyy koronaviruksen aiheuttamia riskejä. Vertaistuki-iltaan ei voi osallistua sairaana tai edes lieväoireisena ja ohjaajalla on oikeus pyytää oirehtivaa osallistujaa poistumaan. Riskiryhmiin kuuluvien osallistujien tulee pohtia huolellisesti vertaistuki-iltaan osallistumista. Tapaamisissa tulee noudattaa turvavälejä ja turvata kaikkien turvallinen osallistuminen noudattamalla voimassaolevia hygieniaohjeita. Ryhmänohjaajat muistuttavat ohjeista.

Kaikki vertaistuki-illaan osallistujat täyttävät tilaisuudessa yhteystietolomakkeen (nimi + Lomakkeella annettavia tietoja käytetään vain tapaamiseen liittyvään tiedottamiseen ja tarvittaessa Covid-19 jäljitykseen. Mikäli tilaisuudessa ilmenee altistuminen Covid-19 virukselle joko yhdistys tai tartuntoja jäljittävät viranomaiset ovat yhteydessä osallistujiin annettujen yhteystietojen pohjalta. Tiedot tuhotaan kaksi viikkoa ryhmän kokoontumisen jälkeen. Tietoja käsittelevät vain ryhmän vastuuhenkilöt yhdistyksessä.