HAASTATTELUPYYNTÖ, Autismikirjon naiset


Hei!Olen Tytti ja opiskelen erityispedagogiikkaa Turun yliopistossa. Teen lopputyötäni eli pro gradua
autismikirjon naisista ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Olen kiinnostunut kuulemaan
autismikirjon naisten omia ajatuksia ja kokemuksia sosiaalisuudestaan. Kerään tutkimukseeni
aineiston haastattelemalla.

Kaipaisinkin nyt siis tutkimukseeni aikuisia (yli 18v.) haastateltavia, joilla on kokemusta naisena
olemisesta autismikirjolla. En edellytä haastateltaviltani virallista diagnoosia.

Haastattelun toteuttaminen voidaan tehdä joustavasti. Ensisijaisesti pidän pienryhmähaastattelun,
johon etsin 2-4 osallistujaa. Pienryhmähaastattelu järjestetään maanantaina 6.3.2023 Lounatuulet-
yhteisötalon tiloissa klo 16-19. Paikalle voi saapua jo klo 15:30. Haastatteluun voi tulla myös
hieman myöhemmin. Lähteä voi, kun siltä tuntuu.

Mikäli et halua osallistua ryhmähaastatteluun, haastattelu voidaan tehdä myös yksilöllisesti
kasvotusten, puhelimitse tai zoom- yhteydellä. Mahdollista on myös osallistua haastatteluun
kokonaan kirjallisesti lähettämällä vastaukset sähköpostitse.

Lähetän haastattelukysymykset osallistujille etukäteen. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.
Vastauksia on myös mahdollista täydentää jälkikäteen niin halutessaan. Puhutut haastattelut äänitetään ja äänitteet litteroidaan eli kirjoitetaan tekstiksi. Kaikki haastatteluaineisto anonymisoidaan. Haastateltavat eivät siis ole tunnistettavissa missään vaiheessa
tutkimuksen tekoa. Tutkimukseen osallistuville lähetetään myös tietosuojalomake.

Olen kiinnostunut kuulemaan nimenomaan haastateltavien omia kokemuksia ja näkemyksiä
aiheeseen liittyen. Haastattelukysymyksiin ei siis ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Pyrin
parhaani mukaan luomaan haastattelutilanteesta rennon keskusteluhetken.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tai jos haluat kysyä jotain tutkimukseen tai haastatteluun
liittyvää, voit olla minuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Kerron tutkimuksestani
mielelläni enemmän.

Ystävällisin terveisin,
Tytti Metsämäki
044- 5241119
ttmets@utu.fi