Aisti ry:n kysely toiminnan kehittämiseksi

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry. haluaa kehittää toimintaansa aktiivisesti. Vastaamalla tähän kyselyyn voit vaikuttaa yhdistyksen tulevaisuuden toimintaan. Kyselyn vastauksia käytetään tulevan toiminnan suunnitteluun ja avustushakemusten tukena.

Jokainen vastaus on tärkeä! Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-20 min. Tämä toki riippuu paljon antamiesi vastausten pituudesta. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä.

HUOMAA, että toimintoja koskevissa kysymyksissä voi jättää vastaamatta, jos et ole osallistunut toimintaan.

Kaikkien yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan Finnkinon lippupaketti (4 lippua, arvo 49€) 5.3.2023.

Tällä lomakkeella kerättäviä yhteystietoja käsitellään erillään vastauksista eikä kyselyyn osallistuminen edellytä yhteystietojen antamista. Yhteistietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoon vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden ja arvonnan voittajaan. Yhteystietoja käsittelevät vain yhdistyksen nimenkirjoittajat ja tiedot tuhotaan arvonnan jälkeen.

Vastausaikaa on 3.3.2023 saakka. VASTAA KYSELYYN